به سیستم مدیریت دیتابیس گروپ خون خوش آمدید

برای جستجوی خون به شماره ذیل به تماس شوید:

محترم محمد ناصر نورزی

شماره تماس:0788115321

ضرورت برای خون

شما با ثبت نام درین دیتابیس میتوانید در زمینه احیای زندگی هموطنان تان سهیم شوید

چگونه میتوانید کمک کنید؟

شما میتوانید بصورت رایگان خود را درین دیتابیس ثبت نام نمایید که در حالت ضرورت میتوانید با اشخاص دیگری که خود را ثبت نموده اند تماس گرفته و خون مورد نیاز خویش را پیدا نمایید، همچنان در صورت نیاز اشخاص دیگر نیز با شما به تماس شده و درخواست خون مینمایند.

بعضی از کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند:

پوهان

جنس مرد

گروپ خون O+

نعمت الله حبیبی

جنس مرد

گروپ خون A+

بسم الله ذکی

جنس مرد

گروپ خون B+

ذبیح‌الله

جنس مرد

گروپ خون O+

خان اغا

جنس مرد

گروپ خون B+

سیف الاسلام صلاح

جنس مرد

گروپ خون B+